Terápiáink

A gyógypedagógiai foglalkozás során a pedagógus, megismerve a gyermek fejlődési profilját, személyre szabottan, szakmailag megalapozottan, a kis lépések elvét követve, a gyermek képességprofiljának erősségeire építve segíti elő a megkésett területek fejlődését.  A 0 – 10 éves kor közötti gyermekek legelemibb tevékenységi formája a játék, ezért munkánk a játéktevékenységen keresztül történő fejlesztésre alapoz. A pedagógiai fejlesztés egyik általános célkitűzése tehát a képességek lehető legteljesebb körű ki-bontakoztatása az örömteli, személyre szabottan összeállított játékhelyzeteken keresztül.

A gyermekgyógytorna olyan mozgásprogram, mely a gyermekek számára javulást hozó gyakorlatokat játékos, élvezhető formába bújtatja, az egyén igényeire, képességeire fókuszálva. Kulcsfontosságú feladataink az izomtónus rendezése, az izomzat erősítése, a koordináció fejlesztése és a lassabban haladó babák mozgásfejlődési mérföldköveken való átsegítése.

 

Nagyon fontos, hogy minél hamarabb vesszük észre a problémát és forduljunk szakemberhez, annál korábban tudjuk a kezelést elkezdeni, amellyel szinte minden esetben jobb eredményt érhetünk el!

 

Forduljon gyógytornászhoz:

  • lassú mozgásfejlődés esetén
  • megváltozott izomtónus esetén (hipotónia, hipertónia)
  • ortopédia kórképek és tartási rendellenesség esetén (gerincferdülés, ferdenyak, hanyag tartás, lúdtalp, stb.)
  • központi idegrendszeri sérülés esetén (cerebral paraesis, stroke, hemiplegia, diplegia, tetsraplegia, tetraparesis spastica, traumás agysérülés stb.)
  • traumás sérülések, műtétek utáni rehabilitáció esetén
  • Neurológiai betegségek esetén (ataxia, atetosis)
  • oxigénhiánnyal, agyvérzéssel született gyermekek esetén
  • Down szindrómás és más speciális szindrómával élő gyerekek esetén
  • SDR, Nazarov, Nazarkin műtét után

 

 Az időben megkezdett gyógytornával megelőzhető, javítható , helyrehozható a lemaradás/ elváltozás!

 

A korai fejlesztés feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Az egyik legösszetettebb idegrendszeri működést igénylő emberi tevékenység a beszéd. Indulásához, megjelenéséhez és fejlődéséhez számtalan egyéb, nem szóbeli folyamat együttes fejlődésére van szükség. Ilyen például a mozgás, vagy az emlékezet. Amennyiben ezeknek, az előkészítő folyamatoknak a fejlődési üteme az átlagostól eltérő, a gyermek beszédében is késés, elmaradás lesz tapasztalható. Tény, hogy a fejlődés során jelentkező mozgáskoordinációs és nyelvi zavar hátterében azonos idegrendszeri eltérések állnak. A finommozgásokban és a nagymozgásokban elért szintek szoros összefüggésben vannak a kommunikációs képességekkel. A beszéd- és nyelvi elmaradással küzdőknél magas számban találtak mozgásos eltéréseket, ügyetlenséget. Mindezek mögött, a tanulási nehézségek és a mozgáskoordinációs zavar hátterében is,gyakran ugyanaz az ok, az idegrendszeri éretlenség áll. Terápiás foglalkozásunk célja a beszéd- és kommunikáció elindítása, fejlesztése minden korosztály számára.

Az Intenzív Tréninget főleg neurológiai-mozgásszervi betegségek kezelésére, alkalmazzuk, mely egy komplex koncepción alapuló mozgásszervi és neuromotoros rehabilitáció. A kezelések és terápiák napi 2 – 5 órásak, időtartamuk problémától és a terápiás céltól függ. Minden esetben egyénre szabott, állapothoz adaptált tempóban haladunk .Az Intenzív Tréning része és vagy kiegészítése lehet, a Manuál terápia, Szenzoros Integrációs Terápia, Konduktív Plusz, Kézterápia vagy Komplex gyógypedagógiai fejlesztés, stb. Ezt mindig egyedileg szükséges meghatározni az adott szakterület terapeutáival közösen.

Lehetőséget szeretnék biztosítani a szülőknek, igény szerinti személyes konzultációra. A konzultáció egy előre egyeztetett időpont alapján történik.

A szenzomotoros tesztek egyik formája a Longikid vizsgálat, amely 3 hónapos kortól 11 éves korig méri a gyermekek szenzoros, motoros és kognitív részképességeit. A Longikid elengedhetetlen része annak, hogy a gyermek TSMT terápiájának a bementi szintjét meghatározzuk.

TSMT T=Tervezett S =szenzoros M= motoros T= Tréning Egy mozgásterápia, amely az idegrendszerre gyakorolt hatása révén újraszervezi, újrahuzalozza a neurológiai alapokat. Egyénre szabott mozgásterápia. A fő célunk az, hogy az életkorra jellemző elvárt szinthez képest alacsonyabb átlagteljesítménnyel rendelkező gyermek teljesítményének szintjét emeljük, elért javulás szintjét pedig fenntartsuk. Így a gyermek számára az óvodai, iskolai, otthoni életükben is a lehetőségihez képest kiteljesedett életet biztosíthassunk. Ajánlott mindazoknak a (3 hónapos és 11 év közötti) gyermekeknek, akiknél az alábbi tünetek közül egy, vagy több jelentkezik: – Megkésett beszédfejlődés – Megkésett mozgásfejlődés – Nagyfokú figyelmi és koncentrációs problémák – Nagyfokú tanulás alapú zavarok (Dyscalculia, dyslexia, dysgraphia) – Regulációs zavarok (Evés -, alvás – problémák) – Viselkedésbeli problémák, fokozott agresszió – Szorongás – Együttműködés hiánya – Kontrollfunkciók gyengesége – Szenzoros feldolgozási zavarok (SPD) – Prevenciós jelleggel, amennyiben a fentebb található tünetek jelentkeztek már a családban szülő/nagyobb testvér esetén

A fejlesztéseim komplex, szenzoros szemléletmódot képviselve, a gyermek egyéni szükségleteit szem előtt tartva, a családdal közösen, bizalomra épülve valósulnak meg. Szülői konzultációk, tanácsadások elérhetőek. Az egyéni fejlesztések során több alkalommal is közösen együtt gondolkodok a kitűzött célok elérésében, hiszen a közös munka legfontosabb eleme! Tanácsadások az általam kínált területek mindegyikén elérhetőek: – autizmus spektrum – mozgássérülés – korai intervenció – korai étkezési zavar – szenzoros integráció – óvodai-iskolai integráció.

Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer „belökve” az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el. Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.

Egyre több gyermek szenved valamilyen tanulási, magatartási problémától, melynek fő oka az idegrendszer éretlensége. Mivel a központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését, és a mozgás fejlesztésével hatni tudunk az idegrendszer fejlődésére, az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól kidolgozott, szakmailag megalapozott mozgásfejlesztő programmal. A mozgásfejlesztés célja, hogy minél több gyakorlással olyan ingerekhez juttassuk a gyermekeket, melyek segítik kiépíteni az esetlegesen hiányzó kapcsolatot az idegsejtek között, illetve hogy a meg lévő kapcsolatokat megszilárdítsuk. Ez által elősegítjük az idegrendszer optimális fejlődését, megteremtjük a lehetőséget a további fejlődéshez. Ha mindez elmarad, többek között sérülhet a beszéd, az írás, az olvasás, számolás megfelelő fejlődése. A mozgásfejlesztés alapjaihoz tartozik, hogy a gyermek megismerje saját testét, testrészeit, tudjon tájékozódni a térben, ismerje az irányokat, a jobb és bal oldalt.

 

Mocorgó tornát 3- 7 korig ajánljuk melynek célja, hogy segítse a gyermekek alkalmazkodó képességét, önbizalmát, koordinációs és egyensúlyozó készségét, valamint magabiztossá és motiválttá tegye a gyermekeket.

Az európai masszázs tulajdonképpen a svéd masszázs alapján zajlik, illetve azon alapul. A masszázs a test felületén meghatározott fogásokkal, kezelési céllal végzett mechanikus és bioelektromos inger, és erre az ingerre adott válaszreakció a fizikai gyógyulás. Az ember testét érő manuális mechanikai behatások részben közvetlenül, részben közvetve (neurohormonális úton) befolyásolják a sejtek és szövetek működését, elsősorban lokálisan (nedvkeringés, izomtónus), de távoli a szervekben is (zsigerek, központi idegrendszer). A masszázs terápiás hatását a többi fizioterápiás gyógymóddal együtt fejti ki, ezért javasoljuk gyógytorna előtt alkalmazni.

A terapia során már kitűzött célok szerint szervezik a foglalkozásokat és a fejlődést nyomon követik. Konkrét terápia a rehabilitáció és a fejlesztés érdekében. Meghatározott a fejlesztendő terület. Itt a kutya, mint motivációs társ van jelen. A fő hangsúly a kutya munkáján van. A kutya kellő képzettséggel és rutinnal képes arra, hogy bizonyos szituációkat a felvezető segítsége nélkül is megoldjon.